Apabila langit terbelah,

& patuh kepada Tuhan-nya, & sudah semestinya patuh,

& apabila bumi diratakan,

& memuntahkan apa yang ada di dalamnya & menjadi kosong,

& patuh kepada Tuhan-nya, & sudah semestinya patuh.

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.

Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,

maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.

& dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

& adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,

maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”

& dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).

Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

Tidak demikian, sesungguhnya Tuhan-nya selalu melihatnya.

Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,

demi malam & apa yang diselubunginya,

demi bulan apabila jadi purnama,

sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).

Maka mengapa mereka tidak mau beriman?

& apabila Al-Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,

bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).

Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).

Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,

kecuali orang-orang yang beriman & mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yangtidak putus-putusnya.

Q. S. Al-Insyiqaaq (84) : 1-25

Advertisements