Kumpulan Khutbah Masjid Istiqlal

(Intisari Khutbah Jum’at, 15 Juli 2005 M / 8 Jumadil Akhir 1426 H)

 

Oleh : DR.KH. Zakky Mubarok, MA

 

Seorang sahabat bernama A’wam bin Haris pada suatu saat memasuki sebuah Masjid, tiba-tiba di masjid itu dia jumpai banyak orang bergerombol, ketika dia dekati ternyata kelompok orang-orang itu membicarakan hal-hal yang tak berfaedah, tak ada kaitannya dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam ajaran agama, bahkan mereka menjadikan obrolan-obrolan mereka itu hal yang sia-sia. Menjumpai kenyataan inilah kemudian dia datang ke rumah saidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhah, yang waktu itu beliau sebagai khalifah, kemudian dia melaporkan keadaan seperti itu.

Tiba-tiba saidina Ali karamallahu wajhah mengatakan aku telah mendengar Rasulullah SAW  bersabda, “ketahuilah pasti akan menlanda fitnah yang besar terhadap umat Islam. Pada saat itulah Saidina Ali bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah “bagaimanakah jalan keluar kami, apabila terjadi fitnah besar di kalangan umat Islam ? Nabi ; menjawab…

View original post 725 more words

Advertisements